Blok 1
Demir Çelik Sektörü
Blok 2
Demirdışı Metal Sektörü
Blok 3
Dökümcüler ve Kaplamacılar Sektörü
Blok 4
Endüstriyel Tesisler
Blok 5
Kamu / Üniverrsite/Ar-Ge /Dernekler